Simufact

Simulering af produktionsprocesser

Simulering af produktionsprocesser har længe været kendt, men er blevet langt mere aktuelt under COVID19 pandemien, hvor mange arbejder hjemme fra - også de medarbejdere, der står for produktion og tests.

Der er flere fordele ved at anvende digital simulering frem for fysiske tests. Ud over at det ofte er billigere end at foretage fysiske tests, kan man også nemt afdække forskellige muligheder for at optimere processerne, så disse kører både hurtigere, bedre og mere sikkert.

Simuleringssoftwaren Simufact har længe været førende på dette område og understøtter i dag en lang række processer indenfor metal bearbejdning formgivning, svejsning og Additiv Manufacturing (3D printing).

Programmerne udmærker sig ved at være særdeles brugervenlige. De er udviklede, så de kan bruges af produktionsmedarbejdere med proceskendskab. De kræver således ikke, at man er beregningsspecialist, men derimod at man har godt kendskab til processerne.

Det seneste modul i Simufact er additiv fremstilling, også kaldet 3D Printing. Her understøtter Simufact som de eneste både Powder Bed, Direct Energy Deposition og Metal Binder Jetting. Simulering af disse processer giver indsigt i både eventuelle problemer med produktionsprocesser, og hvordan emnet som udgangspunkt skal konstrueres for at få produceret det ønskede emne.

Prøv Simufact med en JumpStart-pakke

Simulering af formgivningsprocesser med Simufact Forming

Formgivningsprocesser kan simuleres med Simufact Forming. Softwaren dækker alle væsentlige områder inden for formgivning: Smedning, kold og varmformning, dybtræk, alle rullende processer, smedning i åben form og mekanisk samling.

Simufact Forming understøtter simulering af mikrostrukturer, beregning af materialestrømme samt forudsigelse af materialegenskaber under varmebehandling.

Læs mere om Simufact Forming 

 

Simulering af svejsning med Simufact Welding

Med Simufact Welding kan du simulere mange forskellige svejseprocesser. Du kan blandt andet modellere elastisk-plastiske materialer og udføre simuleringer af svejsestrukturer og svejseprocesser. Simufact Welding kan anvendes til at forudsige de spændinger, der kan opstå under svejsning, og efterfølgende vise hvordan man kan minimere disse.

Med Simufact Welding kan du beregne mikrostrukturegenskaberne i det varmepåvirkede område og herudfra aflæse egenskaberne i svejsesømmen - især den mekaniske styrke. Brugeren kan med simuleringen finde fejl og revner og dermed undgå dem i den virkelige proces. Softwaren understøtter udviklingen af ​​den optimale opspænding ved svejsningen og hjælper med at tilrettelægge den optimale svejsning.

Simufact Welding kan forudsige komponentens endelige form, og ved serieproduktion hjælper Simufact med at fremstille komponenter indenfor forudbestemte tolerancer.

Læs mere om Simufact Welding

 

Simulering af Additiv Manufacturing med Simufact Additive

 Simufact Additive er et effektivt processimuleringsmiljø, der understøtter 'right-first-time' produktion og optimering af 3Dprint processer. Softwaren hjælper med at kompensere for kast, minimere restspændinger og optimere procesparametrene.

Funktionerne inkluderer simulering af de vigtigste AM-procestrin, der starter med opbygning af parten; efterfulgt af varmebehandling, afskæring af parten og fjernelse af supportstrukturer samt varme- og trykkombinerede processer (HIP).

Simufact Additive anvender en intuitiv tilgang; der starter med at definere den generelle proces, bestemme del- og supportkomponenterne, definere fremstillingsparametrene helt frem til analyseindstillingerne og slutresultaterne.

Læs mere om Simufact Additive

 

Prøv Simufact med JumpStart-pakken

Ønsker du at afklare om simulering af virksomhedens produktionsprocesser kan løse jeres udfordringer, så bestil vores JumpStart pakke. Her får du software, træning og support i en afgrænset prøveperiode.

Få et tilbud på JumpStart

Simufact Virtual Manufacturing


Her kan du få et samlet overblik over simuleringsværktøjerne i Simufact.

Simufact Portfolio

Kontakt os

Har du et projekt i tankerne? Fortæl os om det!
Eller kontakt os, hvis du ønsker en demonstration af Simufact

Henrik Larsen

CEO/Engineering Manager

smartphone+45 20 90 51 12

mailE-mail

Henrik Larsen

Vegar Haraldsen

Sales Manager

smartphone+47 909 22 019

mailE-mail

Vegar Haraldsen

Please call me up!

Leave your details and we will call you back as soon as we can.

keyboard_arrow_up